Organizatorzy

Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

ul. Jaczewskiego 8 
20-954 LublinLubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Urologicznego