Program

Piątek, 27 maja 2022 roku

16:00–19:20      Sesja Lubelska

Prowadzący: dr Janusz Ciechan, dr Wojciech Dzierżak, dr Przemysław Mitura

16:00–16:15      Leczenie kamicy dolnego kielicha nerki metodą RIRS – doświadczenia własne
                           Grzegorz Zarzycki, Marek Długosz, Adam Prażnowski, Szymon Wojdyła

16:15–16:30      Mięśniakomięsak gładkokomórkowy żyły nerkowej   
                           Krzysztof Bar, Przemysław Mitura, Michał Nowosadzki, Michał Godzisz,
                           Marek Bar, Piotr Dudka, Marcel Pogoda

16:30–16:45      Wytrysk przedwczesny – diagnostyka, leczenie
                           Przemysław Biela, Dariusz Dziuba

16:45–17:00      Rzadki przypadek skrobiawicy prącia
                           Mateusz Woźniakowski, Ireneusz Ostrowski, Emil Śledź, Janusz Ciechan 

17:00–17:15      Ziarniakowatość Wegenera – czy stanowi problem diagnostyczny?
                           Andrzej Wrona, Dominik Chodor, Marek Piotrowski, Sławomir Gumularz

17:15–17:30      Przeszczep błony śluzowej jamy ustnej w leczeniu zwężeń cewki przedniej
                           Andrzej Jadłoś, Przemysław Mitura, Krzysztof Bar

17:30–17:45      Nowe możliwości w leczeniu raka gruczołu krokowego
                           Przemysław Mitura

17:45–18:00      Nefroureterektomia i cystoprostatektomia en block
                           Piotr Satławski, Maciej Ziarek

18:00–18:15      Obustronna resekcja guzów nerek
                           Lech Lipiec, Michał Lipowski, Jacek Adamczyk, Przemysław Dudek, Maciej Wenerski,
                           Marek Ptak, Krystian Dzioba, Maciej Węgrzyn, Łukasz Klata, Piotr Leśniak

18:15–18:30      Persistant PSA po radykalnej prostatektomii – problem diagnostyczno-leczniczy
                           Piotr Horoszewicz, Maciej Kisiel

18:30–19:00      Dyskusja

20:00                Kolacja

 

Sobota, 28 maja 2022 roku

9:00–11:15  Sesja I

Prowadzący: prof. Krzysztof Bar, prof. Zbigniew Kwias, prof. Zbigniew Wolski

9:00–9:05      Przywitanie
                        Krzysztof Bar

9:05–9:25      Postępowanie w raku pęcherza moczowego miejscowo zaawansowanym
                        Andrzej Stelmach 

9:25–9:45   Guz nerki prawej z czopem nowotworowym sięgającym prawego przedsionka serca
                        Krzysztof Bar, Przemysław Mitura, Iga Kuliniec, Marek Bar, Michał Godzisz,
                        Damian Sudoł, Piotr Dudka, Andrzej Jadłoś 

9:45–10:05   Rak jasnokomórkowy nerki – historia naturalna, diagnostyka,
                        leczenie w XX i XXI wieku
                        Tomasz Demkow 

10:05–10:35   Najważniejsze powstania polskie: listopadowe, styczniowe, wielkopolskie
                       – konieczność, zaniedbania, korzyści?
                        Zbigniew Kwias 

10:35–10:55   Rak nerki u chorych dializowanych po przeszczepie allogennym nerki
                        Józef Matych 

10:55–11:15   Znaczenie rozszerzonej limfadenektomii w raku pęcherza moczowego
                        Romuald Zdrojowy 

11:15–11:45   Przerwa na kawę

 

11:45–13:45   Sesja II

Prowadzący: prof. Tomasz Demkow, prof. Andrzej Paradysz, prof. Andrzej Stelmach

11:45–12:05   Czy cystektomia to nadal jedyne wyjście u pacjentów z MIBC? – Jak to robimy
                       w Szczecinie?
                       Marcin Słojewski

12:05–12:25   Nowe technologie robotyczne w urologii
                        Piotr Chłosta 

12:25–12:45   Technika operacyjna robotycznej prostatektomii w miejscowo zaawansowanym raku
                        stercza potwierdzonym w badaniu rezonansu magnetycznego
                        Paweł Wisz 

12:45–13:05   Czy można leczyć raka stercza bez badania histopatologicznego?
                        Tomasz Borkowski

13:05–13:45   Dyskusja

13:45–15:00   Przerwa na obiad

 

15:00–16:45   Sesja III

Prowadzący: dr hab. n. med. Tomasz Borkowski, prof. Józef Matych, prof. Marcin Słojewski

15:00–15:25   Program rozwoju chirurgii robotowej na oddziale urologii
                         Artur A. Antoniewicz

15:25–15:45   Terapia neoadiuwantowa raka stercza przed leczeniem radykalnym
                         Piotr Bryniarski

15:45–16:00   10-lecie firmy Recordati Polska
                         Adam Motyka

16:00–16:45   Dyskusja

18:30              Kolacja

Niedziela, 29 maja 2022 roku

9:00–12:00   Sesja plakatowa adeptów urologii oraz studentów 

12:00            Zakończenie konferencji