Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bar Członkowie

Dr Marek Bar

Dr Dariusz Borowiec

Dr Paweł Buraczyński

Dr  Michał Cabanek

Dr Michał Godzisz

Dr Andrzej Jadłoś

Mgr inż. Anna Kwaśny

Dr Jerzy Michalak

Dr Przemysław Mitura

Dr Grzegorz Nowak

Dr Paweł Płaza

Dr Damian Sudoł

Dr Damian Widz