Komitet Naukowy

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bar


Członkowie

Prof. Artur Antoniewicz

Prof. Krzysztof Bar

Prof. Andrzej Borkowski

Prof. Piotr Chłosta

Prof. Barbara Darewicz

Prof. Tomasz Demkow

Prof. Zbigniew Kwias

Prof. Józef Matych

Prof. Andrzej Paradysz

Prof. Piotr Radziszewski

Prof. Waldemar Różański

Prof. Marek Sosnowski

Prof. Andrzej Stelmach

Prof. Zbigniew Wolski

Prof. Henryk Zieliński

Dr n. med. Tomasz Borkowski

Dr n. med. Lech Wronecki